LanseerLaboratorium

LanseerLaboratorium

LanseerLaboratorium, oftewel LaunchLab, 'n inisiatief van Innovus, is geleë in die hart van die Universiteit Stellenbosch-kampus.

Dit bied ontluikende entrepreneurs 'n uitstekende infrastruktuur en netwerkdienste, asook leiding van akademiese personeel en leiers in die sakewêreld om hulle te help om hul sakeidees bekend te stel.

LaunchLab funksioneer as 'n sakeversneller en gee entrepreneurskap op die kampus 'n hupstoot deur netwerkgeleenthede, mentorskap en bekostigbare huurtariewe in 'n entrepreneursvriendelike omgewing te bied.

Die versneller sluit in Universiteit Stellenbosch-afwentelmaatskappye (wat in samewerking met die Universiteit gevorm is) asook ondernemings wat deur studente besit word en onafhanklik van die Universiteit funksioneer, maar wat toegang tot die dienste in die sakeversneller het. Daarbenewens is die sakeversneller beskikbaar vir eksterne beginner-maatskappye wat wil baat vind by die enterpreneursdienste wat aangebied word, asook interne of eksterne diensverskaffers wat mentorskap, steun of leiding aan die huurders in die versneller kan bied.

Die sakeversneller bied ook 'n sogenaamde “hot desk”-area vir studente met belowende sakeidees. In die “hot desk”-area vind studente baat by die kundigheid van diegene wat mentorskap in die versneller verskaf, asook die geleentheid om met ander eendersdenkende individue te netwerk.