IE-beleid

IE-beleid

Laai die nuwe beleid insake die Kommersiële Ontginning van Intellektuele Eiendom af. Hierdie beleid het op 29 November 2010 in werking getree. Bekendmakings wat voor hierdie datum deur Innovus ontvang is, val onder die ou beleid.

Laai die IE-beleid af