Verkoop van satellietkomponente

Verkoop van satellietkomponente

Die satellietkomponente wat op hierdie blad vertoon word, word deur die Elektroniesestelsel-laboratorium (ESL) in die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese aan die Universiteit Stellenbosch vervaardig.

CubeComputer

CubeComputer is an onboard computer suitable for nanosatellite C&DH, TT&C, mass storage and ADCS. It has...
1 0.00EUR 4,500.00

CubeSense Module

The CubeSense module is an integrated sun and nadir sensor for CubeSat altitude sensing. It makes...
EUR 4,600.00ZAR 74,052.18

CubeTorquer

The CubeTorquer can be used to interact with the earth’s magnetic field to actively control satellite...
EUR 600.00ZAR 9,658.98