Aandag Alle Biotegnologie-Entrepreneurs

Aandag Alle Biotegnologie-Entrepreneurs

Registreer nou om 'n Sertifikaat in Bio-entrepreneurskap, aangebied deur die Universiteit Pretoria, te voltooi. Die kursusdatums is 17-21 September in Pretoria en 8–12 Oktober in Kaapstad.

Die Sertifikaatkursus word gevolg deur 'n Gevorderde Sertifikaat aangebied in Desember 2012 in Kaapstad en dit is oop vir almal wat die Sertifikaatkursus voltooi het. Daarna sal geselekteerde aansoekers 'n uitnodoging ontvang om 'n somerskool en sake-ontwikkelingsprogram Switzerland in Junie 2013 by te woon.