Innovus Met Nasionale Innovasieprys Bekroon

Innovus Met Nasionale Innovasieprys Bekroon

Navorsers aan die Universiteit Stellenbosch (US) kry op Vrydag 14 Augustus weer eens die geleentheid om met hul navorsingskollegas van ander fakulteite gedagtes te wissel met die oog op die stimulering van akademiese samewerking by die Universiteit. “Die idee met hierdie netwerkgeleenthede is om simbiotiese verhoudings tussen navorsers van regoor al ons kampusse aan te moedig,” sê Anita Nel, senior direkteur van Innovasie en Besigheidsontwikkeling by die US en Innovus se hoof-uitvoerende beampte. 

Die volgende geleentheid vind op Vrydag 14 Augustus om 15:00 by die Universiteit se LaunchLab-kantore plaas. ‘n Kort aanbieding sal gedoen word oor een van die Universiteit se opwindende nuwe tegnologieë asook ‘n kort inleiding oor ‘n aktuele nuwe onderwerp in die internasionale navorsingsarena. “Ons het 2015 as die ‘Jaar van Inspirasie’ aangewys en wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om ons navorsers te besiel en meer van die innoverende denke waarvoor die US beroemd geraak het, aan te wakker,” sê Nel.

Verversings sal by die geleentheid bedien word, en daar sal ook genoeg tyd wees om met ander navorsers en kollegas van fakulteite regoor die kampus gedagtes te wissel. Dit is die vierde netwerkgeleentheid van sy soort, nadat so ‘n geleentheid die eerste keer in Augustus 2014 tydens ‘n innovasie-ontbyt gehou is sodat navorsers bymekaar kon kom. Volgens Nel het die idee vir hierdie geleenthede sy oorsprong in die feit dat US-navorsers dikwels toevallig met mekaar oor hul werk praat en dan tot die besef kom dat hulle kan saamwerk om ‘n probleem op te los. Die doel van die netwerkgeleenthede vir navorsers is om ‘n platform vir sulke “toevallige” ontmoetings in ‘n ontspanne omgewing te skep. 
 
“Ons wil ook ‘n hernieude gevoel van opgewondenheid aanwakker oor die navorsing wat aan die US gedoen word. Ek wil graag ‘n uitnodiging aan alle dekane en departementshoofde rig om hierdie geleentheid in hul fakulteite en departemente te bemark. Dit is die ideale geleentheid om eendersdenkende akademici te ontmoet wat waardevolle insig en terugvoering kan bied oor die navorsingsprojekte wat oral oor die kampus gedoen word,” sê Anita.

 ‘n Formele uitnodiging na die geleentheid sal per e-pos volg. Belangstellendes kan in die tussentyd met Christle de Beer by christled@sun.ac.za of (021) 808 9062 in verbinding tree.