Entrepreneurskap by US

Entrepreneurskap by US

Die diagram hieronder bied 'n oorsig van die entrepreneurskapsaktiwiteite by Universiteit Stellenbosch, gefasiliteer deur Innovus, Nucleus, die USB se gapingsjaarprogram, die Departement Sakebestuur en Maties-gemeenskapsdiens.