Intellektuele Eiendom

Intellektuele Eiendom

Agtergrond

Die Wet op Geneties gemanipuleerde Organismes (GMO)

Geregistreerde Modelle

Handelsmerk

IE Wet

IE-beleid

Lisensiëringsooreenkomste

Outeursreg

Patente

Planttelersregte