Agtergrond

Agtergrond

Intellektuele eiendom (IE) is 'n groep van wetlik erkende regte wat met innovasie en kreatiwiteit verband hou – die werke van die verstand teenoor fisieke produkte, grond en ander tasbare hulpbronne.

IE word in twee kategorieë verdeel:

  • Industriële eiendom, wat insluit uitvindsels soos patente, handelsmerke, industriële ontwerpe en geografiese bronaanduidings, en
  • Outeursreg, wat insluit literêre en artistieke werke soos romans, gedigte en toneelstukke, films, musiekstukke, tekeninge, skilderye, foto’s en beeldhouwerke, en argitektoniese ontwerpe.

Ten einde te verhoed dat ander mense ongemagtig van IE gebruikmaak tot nadeel van die ware eienaar, is dit nodig om dit wetlik te beskerm, asook om te verseker dat die ware eienaar die volle kommersiële voordeel van sy of haar kreatiewe pogings kan geniet.