Lisensiëringsooreenkomste

Lisensiëringsooreenkomste

Dit staan eienaars van intellektuele-eiendom-(IE)-regte vry om ander toe te laat om hulle regte uit te oefen. Toestemming om 'n reg uit te oefen staan as 'n “lisensie” bekend. In hierdie ooreenkoms gee die houer van die reg aan 'n derde party toestemming om genoemde reg te gebruik in ruil vir een of ander vorm van vergoeding. Dit neem gewoonlik die vorm van tantième of die betaling van 'n enkelbedrag.

Hoekom het ek 'n beskermde IE-reg nodig om te lisensieer?

 • Dit is nuttig tydens onderhandeling en/of bedingingshulpmiddel.
 • Dit help om jou uitvindsel te beskerm.
 • Té vroeë patentering kan later probleme veroorsaak.

Hoekom moet ek lisensieer?

 • Om inkomste te genereer.
 • Lisensiëring vermenigvuldig die hulpbronne ten einde jou uitvindsel te ontwikkel.
 • Strategiese vennote merk geleenthede en bedreigings op wat jy dalk nie raaksien nie.
 • Jy kan moontlik laerisiko-geld binne 'n relatiewe kort tydjie maak.

Is daar enige negatiewe aspekte verbonde aan lisensiëring?

 • 'n Mens verloor algehele beheer oor die tegnologie.
 • Jou eie betrokkenheid word verminder.
 • Dit kan lastig wees om die regte lisensiehouer of strategiese vennoot te kry.
 • Dit is van die allergrootste belang om jou belange te beskerm.

Verskillende soorte lisensiëring

 • Eksklusiewe lisensiëring:
  Slegs die lisensiehouer is daarop geregtig om die gelisensieerde regte te gebruik.
 • Alleenlisensie:
  Dit is soortgelyk aan 'n eksklusiewe lisensie behalwe dat die lisensie-verlener ook die reg het om die gelisensieerde regte te gebruik.
 • Nie-eksklusiewe lisensie:
  Die lisensie-verlener behou die reg om ander derde partye te lisensieer sodat hulle die gelisensieerde regte tegelyk kan gebruik.