US beplan om Innovus na Stellenbosch Smart City uit te brei

US beplan om Innovus na Stellenbosch Smart City uit te brei

Die Universiteit Stellenbosch (US) se visie om Afrika se voorste navorsingsintensiewe universiteit te wees, wat wêreldwyd erken word as uitnemend, inklusief en innoverend – waar kennis tot diens van die samelewing bevorder word – kry binnekort 'n stewige hupstoot. Dit is te danke aan 'n nuwe wêreldklasinnovasiehub, geskep op 30 hektaar grond wat onlangs deur die Stellenbosch Wine and Country Estate (Pty) Ltd aan die Universiteit geskenk is.

Die grond wat geskenk is, is in die Kaapse Wynlandstreek van Klapmuts geleë en maak deel uit van 253 hektaar grond wat die Stellenbosch Wine and Country Estate besit; welke grond die perseel vir die nuut beplande Stellenbosch Smart City-ontwikkeling uitmaak.
Mnr Jaap du Toit, in sy hoedanigheid as voorsitter en aandeelhouer van die Stellenbosch Wine and Country Estate (die ontwikkelaar van Smart City), was instrumenteel daarin om hierdie skenking moontlik te maak.

Du Toit, wat in 1976 met 'n BRek-graad aan die US afstudeer het, is ook een van die stigters van die beleggingsbestuursmaatskappy, PSG Groep en PSG Konsult.

Lees Meer