Finansies

Finansies

Finansies

Baryl Strauss

Rekenmeester: Innovus

Doris Peters

Operasionele Koördineerder: Afwentelmaatskappye en Projekontwikkeling

Noluthando Tshijila

Administratiewe Beampte vir Intellektuele Eiendom: Lisensiëring- en Bemarkingsteun

Colette Noble

Kantoorskakeling