Doris Peters

Doris Peters

Operasionele Koördineerder: Afwentelmaatskappye en Projekontwikkeling

Doris is reeds byna 17 jaar by Innovus en het in dié tyd ’n beduidende hoeveelheid tegnologieoordragkennis opgedoen. Sy behartig die administrasie van die Universiteit se handelsmerk, die institusionele portefeulje intellektuele eiendom sowel as bemarking, en dien ook as finansiële steunbeampte vir Innovus. 

Daarbenewens ondersteun sy jong afwentelmaatskappye met sekretariële, rekeningkundige en administratiewe dienste, en geniet dit om met entrepreneurs saam te werk en sodoende ’n impak op die samelewing te hê. Doris het die spesialisprogram in intellektuele eiendom van WIPO-UNISA voltooi, sowel as die AUTM TOOLS-kursus in die Verenigde State.

Sy is waarskynlik een van die mees ervare individue op tegnologieoordraggebied op die Afrikavasteland.