Nolene Singh

Nolene Signh

Tegnologie-oordrag Bestuurder

Nolene Singh is ’n tegnologieoordragbeampte. Haar werk is om idees deur te voer tot voltooiing, wat hetsy lisensiëring of die skep van afwentelmaatskappye kan behels. 

Sy vervul ook ’n kernrol as skakel tussen navorsers en kommersiële belange. Sy besit ’n MTech-graad in biotegnologie en het vir 12 jaar in die plantgenetikabedryf gewerk waar sy laboratoriums op die been gebring en gekommersialiseer het.