AFRICAN SUN MeDIA Groep

AFRICAN SUN MeDIA is 'n spesialisverskaffer van publikasie-, ontwerp- en drukdienste vir die hoëronderwysmark en die private sektor. SUN MeDIA spesialiseer in vakkundige en professionele publikasies onder die vaandel SUNPReSS, maar publiseer ook algemene en handelstitels gemik op die kommersiële mark onder die vaandel Rapid Access Publishers (RAP).

Justa Niemand, uitvoerende hoof van AFRICAN SUN MeDIA, het die Universiteit Stellenbosch (US) aan die einde van 2002 genader met 'n voorstel vir die stigting van 'n universiteitsdrukkery, gebaseer op 'n unieke uitgewersmodel vir hoër onderwys. Haar voorstel is aanvaar en in Maart 2003 is SUN MeDIA Stellenbosch as 'n ontwikkelingsprojek van die Universiteit Stellenbosch gestig. AFRICAN SUN MeDIA se aktiwiteite het sedertdien tot die totstandkoming van die volgende maatskappye en uitbreidings gelei:

 

 

SUN MeDIA Stellenbosch (Edms.) Bpk. is in Januarie 2007 gestig, met die Universiteit Stellenbosch as 'n aandeelhouer en Justa Niemand as die uitvoerende hoof en besturende direkteur. Onder haar bestuur is die eenhede vir digitale druk- en bindwerk by die US se drukaanleg geprivatiseer en in Augustus 2007 by die nuwe maatskappy ingelyf.

 

 

SUN MeDIA Bloemfontein (Edms.) Bpk., gebaseer op dieselfde model as dié van SUN MeDIA Stellenbosch, is in Januarie 2009 gestig in vennootskap met die Universiteit Vrystaat. Justa Niemand is die uitvoerende hoof en besturende direkteur van SMB.

 

 

SUN MeDIA MeTRO (Edms.) Bpk. is in Maart 2010 in Gauteng gestig, en bied kliënte in Gauteng en omstreke dieselfde waarde-aanbod, dienste en produkte as SUN MeDIA Stellenbosch (SMS) en SUN MeDIA Bloemfontein (SMB). Wilna Oosthuizen is die bestuurder en Justa Niemand is die uitvoerende hoof en besturende direkteur van SMM.

 

 

SUNMeDIA STUDIO is in April 2012 as 'n afdeling van SUN MeDIA Stellenbosch gestig as 'n ontwerpateljee en kliëntedienspunt vir die kommersiële mark.

Meer oor SUN MeDIA: Jongste nuus | Facebook

http://www.africansunmedia.co.za/