Stellenbosch University Executive Development (Edms) Bpk (USB-ED)

Die Universiteit Stellenbosch se Sakeskool is op sy Bellville Park-kampus in Bellville, Kaapstad geleë. Dit is een van die min bestuurskole buite Europa wat deur die Europese Gehalteverbeteringstelsel (EQIS) van die Europese Stigting vir Bestuursontwikkeling, gebaseer in België, geakkrediteer is. Die skool se MBA is deur die Vereniging van MBA's (AMBA) in die Verenigde Koninkryk geakkrediteer. Die MBA-program het onvoorwaardelike akkreditasie van die gehaltekomitee van die Suid-Afrikaanse Raad op Hoër Onderwys ontvang. Die skool is 'n lid van etlike internasionale akademiese liggame, insluitend die Europese Vereniging vir Doktorale Programme in Bestuur en Besigheidsadministrasie (EDAMBA).

http://www.usb-ed.com/