Opleidingskurses oor IE Kantooradministrasie

Opleidingskurses oor IE Kantooradministrasie

Die Suider-Afrikaanse Navorsings- en Ontwikkelings Vereniging (SARIMA) kondig met trots 'n opleidingskurses oor IE Kantooradministrasie aan. Dit sal deur InnovUs aangebied word.

Lees meer (net in Engels beskikbaar)